V ČR je zásadním tématem dobudování hlavních dálničních tahů napojených na evropské tepny, konkrétně dokončení modernizace dálnice Praha–Brno (D1) a dobudování spojení Praha – České Budějovice (D3). Je třeba zlepšit stav a kvalitu okresních komunikací.

Důležitá je změna příslušné legislativy, umožňující akční výkup pozemků pro veřejné účely za tržní ceny v místě i čase obvyklé, čímž bude zamezeno spekulacím s pozemky. Je stěžejní systémově řešit dopravní dostupnost měst, kam lidé dojíždějí za prací, a zároveň využít evropské standardy příměstské dopravy a její dostupnosti. Vybudovat záchytná parkoviště na lokálních dopravních uzlech, kam lidé dojedou individuálně a mohou pak dále pokračovat příměstskou dopravou. Tím dojde ke zvýšení motivace a finanční dostupnosti dojíždění za prací i ve větších vzdálenostech, k udržení zaměstnanosti, ke zvýšení životního standardu a pohodlí aktivních občanů. Vytvořme ve větších městech podmínky pro moderní systémy car/bike sharingu a síť dobíjecích stanic a bezplatného parkování pro elektromobily.

Komentář MARTINA KURUCE, lídra Středočeského kraje: „Prioritou je komplexní a systémové řešení dopravy v ČR. Nutná je modifikace legislativy do podoby umožňující vykup pozemků za tržní ceny.“