Český průmysl musíme podporovat, díky geopolitické situaci ve světě české podniky ztrácí svoji konkurenceschopnost. Tradiční trhy pro český průmysl pomalu mizí.

Dochází k paralyzování podpořeného exportního financování a pojištění ze strany státu. Je třeba, aby došlo k restartu podpory českého průmyslu v českých rukách, jelikož zaměstnává české zaměstnance a vyrábí české výrobky. České know-how, inovace, výzkum a vývoj jsou jedinečné a poptávané ve světě. Nechceme mít ze své vlasti montovnu zahraničních globálních firem, ale výrobce zboží a služeb s vysokou přidanou hodnotou a adekvátně vysokým ohodnocením zaměstnanců. Důležité je poskytování bezúročných půjček na start-upy jako líheň inovací a impulsu pro mladé a vzdělané lidi.  Chceme obnovit prestiž českého průmyslu, a to jak u nás doma, tak v zahraničí. Veřejné zakázky zadávat prioritně českým firmám transparentním systémem a se striktní kontrolou výdajů. Zabránit vyvádění zisku firem do zahraničí prostřednictvím rozumné výše zdanění v ČR.

Komentář SONI VLADAŘOVÉ, lídra hl. města Prahy: „Prioritou je obnovit prestiž českého průmyslu v ČR i ve světě a být „mozkem“ Evropy. Stěžejní je podpora českých inovací, výzkumu a vývoje.“