Dne 2. 10. 2017 jsme v rámci své kampaně navštívili Domov pro seniory Dubí. Naším cílem bylo udělat seniorům radost, a proto jsme si s sebou vzali dva zvířecí kamarády, psíka Maxe a kocoura Sphynx Césara. Senioři měli velikou radost a zooterapie vykouzlila na jejich tvářích úsměv. Během setkání jsme se dozvěděli, co seniory trápí a co by si přáli. Velice nás překvapilo, že je sice trápí nízké důchody, ale jejich největším přáním jsou pravidelná setkání s vedením DPS a řešení zvýšení počtu pečovatelek a jejich příjmů. Dalším přáním bylo lepší vybavení DPS zdravotními a rehabilitačními pomůckami.

Naší prioritou je:

  • propojení systémů zdravotních a sociálních služeb
  • dotace ministerstva zdravotnictví musejí počítat i s pracovníky v sociálních službách
  • zajištění rozšíření sociálních služeb po celé ČR
  • zajištění nového a moderního vybavení domovů pro seniory a domovů pro handicapované osoby
  • prosazení rychlejšího růstu mezd u pracovníků v sociálních službách, aby se vyrovnaly platům ve zdravotnických zařízeních

Lucie Novotná, lídr Ústeckého kraje