Stát by měl dlouhodobě hospodařit s vyrovnaným státním rozpočtem. Deficitní rozpočet bude přípustný pouze v době hospodářské recese či krize, nebo v případě mimořádných událostí (živelné pohromy, povodně, ohrožení bezpečnosti země, válka apod.).

V době ekonomického růstu bude státní rozpočet přebytkový a postupně se bude umořovat státní dluh. Zodpovědné hospodaření s majetkem státu, a to včetně strategických podniků ovládaných státem (ČEZ, Česká pošta, MERO, Čepro, Lesy ČR, ČMZRB, ČEB, EGAP atd.). Vytvoření „Fondu budoucnosti“, kam budou ukládány prostředky za prodej státního majetku a poplatky za těžbu přírodního bohatství. Dotace pouze potřebným a tam, kde selhává tržní mechanismus. Přerozdělování prostředků ve prospěch chudších regionů s cílem zvýšení zaměstnanosti a zlepšení životní úrovně obyvatel.

Komentář PAVLA MAKOVCE, lídra Jihomoravského kraje: „Prioritou je dlouhodobě udržovat vyrovnaný státní rozpočet, fiskální a měnová politika musí podporovat zdravý ekonomický rozvoj země.“