České zdravotnictví je na vysoké úrovni. Během několika let došlo k modernizaci a obnově přístrojového vybavení, a to včetně zlepšení pracovního vybavení zdravotnického personálu. Máme spoustu špičkových odborníků v řadě oborů, v některých oborech jsou naši lékaři nejlepší na světě.

Nedaří se však nastavení a řízení toků finančních prostředků. Lékaři a zdravotní sestry jsou finančně podhodnoceni, mají malou motivaci pracovat v České republice. Většina absolventů vysokých škol okamžitě odchází do zahraničí, kde jsou nástupní platy nesrovnatelné s ČR. Ve velkém počtu nemocnic jsou již uzavřené pokoje pro nedostatek personálu a pacienti čekají několik měsíců na operační úkony a vyšetření. V době, kdy do medicíny vstupují nové technologie, léčebné postupy a nové léky, řešíme již několik let nedostatek kvalitních lékařů a zdravotních sester. Musíme vyřešit jejich odpovídající platové ohodnocení a udržení v České republice, které by mělo být samozřejmostí.

Komentář LUCIE NOVOTNÉ, lídra Ústeckého kraje: „Zasadíme se o udržení kvalitního standardu a regionální dostupnosti českého zdravotnictví. Musíme vyřešit nastavení a řízení finančních toků.“