Je třeba klást velký důraz na podporu české zemědělské produkce. Posílení soběstačnosti v zemědělských produktech a potravinách tam, kde to dává ekonomický smysl a kde jsou naši zemědělci a výrobci potravin konkurenceschopní.

Omezme vliv dotací, které deformují český trh se zemědělskými produkty a potravinami. Omezme diktát zahraničních obchodních řetězců, chceme přece pro občany stejně kvalitní potraviny, jako mají naši sousedé v západní Evropě. Ekologické aktivity nesmí bránit dobudování dopravní infrastruktury a obchvatů měst či strategickým energetickým stavbám. Vybudováním obchvatů lze naopak zlepšit stav ovzduší v jednotlivých městech, obcích a městských částech. Nezapomínejme na intenzivní a stabilní ochranu národních parků a chráněných krajinných oblastí. Důležité je také daňové zvýhodnění uživatelů bezemisních a nízkoemisních dopravních prostředků.

Komentář MICHALA ZONYGY, lídra Libereckého kraje: „Mou prioritou je návrat k tradičním českým kvalitním potravinám. Chceme zdravé jídlo pro své děti. Péče o životní prostředí nesmí bránit rozvoji společnosti.“