V posledních několika letech řeší odborníci narůstající počet sebevražd u starších lidí. Podle psychologů je jednou z příčin to, že populace stárne, a tím pádem seniorů přibývá. Lidé v důchodovém věku mají problémy, se kterými se mladí lidé mnohdy nesetkávají. Jedná se o pocit bezvýchodné existenční situace, protože nemají stálou práci, což s sebou nese radikálně snížený příjem. Avšak hlavně mají pocit, že jsou pro své děti a celou rodinu přítěží.

Některým příčinám lze předcházet, záleží však jen na nás, jestli se do řešení této problematiky aktivně zapojíme. Lidé, kteří odejdou na zasloužený odpočinek, v mnoha případech ztratí kontakt s okolím, přáteli a často bohužel také s rodinou. Osamocení se násobí ve chvíli, kdy zemře jejich životní partner.

Právě pocit samoty je tím nejhorším, co může seniory potkat. Přitom tomu můžeme velmi jednoduše zabránit. Pojďme se seniory komunikovat, nechme si od nich poradit a pomoci. Vždyť právě jejich životní zkušenosti jsou opravdovým bohatstvím, které pro nás může být přínosné i v dnešní době.

Také je nutné podpořit pracující a aktivní důchodce, kteří jsou díky svému zaměstnání nejen více v kontaktu s lidmi, ale také si finanční přilepší. Mnoho firem přece stále rádo sáhne po zkušených lidech, za které navíc nebudou muset odvádět sociální a zdravotní pojištění. Chceme se zasadit o daňovou podporu pro pracující důchodce. Zůstane jim tak více peněz ze mzdy a mohou si lépe užívat podzim svého života.

Pro naši stranu Dobrá volba 2016 je jedním z hlavních bodů desatera důstojné stáří a podpora pracujících důchodců.

A jaké body jsou pro nás stěžejní?

  • Podpora péče v domácím prostředí, zapojení rodiny a domácí asistence, dostupnost ve všech regionech ČR
  • Daňová podpora (úlevy) pro pracující důchodce, podpora osobní zodpovědnosti za zajištění zvýšené kvality stáří
  • Striktní kontrola zneužití/znehodnocení spořených peněz soukromými fondy

Petra Foldynová, lídr Olomouckého kraje