Zástupci politické strany Dobrá volba podali dne 18. října k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podnět k přezkoumání dodržování předpisů o hospodářské soutěži ze strany společností vydávajících stravenky a jiné benefitní poukázky. Existuje důvodné podezření, že mezi třemi největšími zahraničními vydavateli stravenek působícími na českém trhu dochází k protizákonné koordinaci a naplňování společné obchodní strategie. Tyto hlavní společnosti působící na českém trhu vydávání stravenek mohou společným účelovým postupem vytvářet kartelové dohody, čímž může docházet k významnému porušování přirozeného tržního prostředí.

Dobrá volba požaduje prošetření, zda na úkor účelového postupu vydavatelů stravenek nedochází k poškozování zaměstnanců a zaměstnavatelů. Pokud si tři společnosti určují pravidla a podmínky trhu, mohou inkasovat netržní marže na úkor svých klientů – zaměstnavatelů a zaměstnanců, jimž stravenky slouží jako benefity. Je třeba dát větší prostor konkurenci na trhu, aby přirozené tržní podmínky nabízely občanům co nejlepší možné výhody a aby lidé nebyli znevýhodňováni kvůli nestandardním postupům velkých zahraničních firem.

Třemi největším vydavateli stravenek na českém trhu jsou navíc zahraniční – francouzské společnosti, čímž dochází k vyvádění veškerých zisků z distribuce stravenek na českém trhu mimo ČR. Chceme zamezit tomu, aby docházelo k nadměrnému vyvádění zisků a příjmů do zahraničí – je prioritní, aby české peníze zůstaly doma.