DOTAZNÍK ASPIRACÍ

Dotazník aspirací při vstupu do politické strany Dobrá volba
Povinnou přílohou dotazníku je výpis z rejstříku trestů

 

Jméno, příjmení:

Věk:

Vzdělání:

Profese:

Kraj trvalého pobytu:

 

  1. Prosím, zdůvodněte Vaší motivaci ke vstupu do strany Dobrá volba:
  • Získat výhodné pozice a funkce v budoucnu
  • Získat kontakty
  • Změnit situaci k lepšímu
  • Podílet se na plnění programu strany
  • Někam patřit
  • Jiné, jaké…….

 

  1. Pokud se považujete za experta,  jaké oblasti se chcete ve straně Dobrá volba věnovat?

 

  1. Na jakou funkci či pozici ve struktuře politické strany aspirujete?

 

 

  1. Pokud by neexistovala politická strana Dobrá volba, ke které politické straně byste inklinoval?