Obecné zásady bezpečného bydlení v bytových domech

Žijeme v době, která přináší řadu pozitivních i negativních změn. Co se ale výrazně liší, je rychlost, jakou změny probíhají, ovlivňují náš život, a zejména pak potřebu bezpečí našeho soukromí. Základem řešení je komunikace Model chování „nemluvit s cizími lidmi“ nám vštěpovali výchovou naši rodiče a prarodiče tak intenzivně, že se mnoho z nás stáhlo do systému vidění světa, ve kterém jsou cizí úplně všichni. Právě toto dnes způsobuje rozdělení společnosti a sociální izolaci mezi nájemníky. Nikdo nezná své sousedy, lidé zavírají dveře před problémy a starají se jen o sebe. Už evoluce nám ale ukázala, že bezpečnější je bránit se jako skupina, nikoliv jako jednotlivec. Sám se člověk většinou jen bojí, a když se k tomu přidá strach požádat o pomoc, je to cesta k absolutní izolaci. „Mluvte s nájemníky, kteří mají společné obavy jako vy a komunikujte společně vaše problémy s ostatními. Budete překvapeni, co zmůže skupina „slabých“ a ohrožených proti jednomu silnému agresorovi.“ „Nebuďme lhostejní k tomu, co se děje jiným, protože zítra se to může dít i nám.“ Společné bydlení je třeba společně chránit Jeden vchod je z pohledu bezpečnosti jedna oblast pro vytvoření bezpečného útočiště. Můžeme jej rozdělit na společné prostory, jako je chodba, sklepy, půdy, ale pořád zůstává hlavním problémem zajištění vstupu. Bezpečnostní dveře opatřené bezpečnostními prvky fungují jen v případě, že jsou používány řádně a všichni nájemníci se naučí je zavírat a zamykat tak, aby plnily svou funkci. Najde-li se někdo, kdo tato pravidla nerespektuje, je potřeba se obrátit pro pomoc na ostatní nájemníky, schránku Domovníka nebo Policii ČR a hledat způsoby, jak sjednat nápravu. Společný prostor není skladiště Uložený starý nábytek, pneumatiky, koberce, dřevo a jiné materiály povalující se ve společných prostorách domu mohou ohrozit nájemníky. Stojí za různými úrazy, tvoří obrovské riziko z hlediska požární ochrany a lákají nenechavce z vnějšku dovnitř s cílem odcizit, zničit nebo dokonce zapálit. Čím více takových předmětů se ve vašem domě povaluje, tím většímu riziku se vystavujete. Společný prostor je vizitka domu Pořádek dělá přátele. Platilo a platit bude vždy. Bytový dům, který nežije v izolaci, bývá uklizený a vybavení společných prostor je zachovalé. Je-li tomu jinak, může to mít dvě příčiny. Buďto úklidová firma neplní své povinnosti, nebo se nájemníci nedokáží vzájemně dohodnout na řešení situace, popř. požádat o pomoc. Z výše uvedeného jednoduše vyplývá to, že většinu problémů v domě dokáže vyřešit soudržnost a komunikace nájemníků. Nejsou v tomto ohledu sami, jen musí aktivita vzejít z jejich strany. Bude-li problém řešitelný, řešení se najde. Jak se efektivně chránit samostatně? Pokud i přes všechny snahy ve vašem domě selže snaha o společnou komunikaci, máte dvě možnosti. Můžete se přestěhovat a přát si, aby to jinde bylo jiné, nebo se můžete o svou bezpečnost postarat v určité míře sami. Zavírat dveře, zamykat zámky Už jako malí jsme museli slyšet od svých rodičů tisíckrát opakované napomenutí o tom, že máme zavírat dveře a nepouštět do domu lidi, které neznáme. Říkali nám to, protože to fungovalo. Osvědčilo se to. Dnešní doba tomu nahrává ještě více. Když do domu budou vstupovat převážně nájemníci, bude jednodušší jej chránit než dům otevřený dokořán. Uzamčené dveře je oproti dveřím pouze zabouchnutým daleko složitější otevřít … to ví přece všichni. Je tedy potřeba naučit sebe, své děti a okolí zámky používat. Pokud to jde, zamykejte. Zámky kupujte sami, nebo si je nechte vyměnit u prověřených firem. Náhodný prodej bezpečnostních zámků od podomních prodejců vám negarantuje to, že vám někdo do bytu nainstaluje vložku a nechá si jeden klíč od vašeho bytu. Koupit zámek samostatně v obchodě, kde není přímo spojen s dveřmi, do kterých bude instalován, je daleko rozumnější řešení. Neotevíráme těm, které neznáme Důvěřuj, ale prověřuj. To, že někdo zvoní, není důvod hned otevřít. Daleko bezpečněji se jedná s někým za dveřmi než na prahu. U seniorů a dětí to platí více než u kohokoliv jiného. V případě, že člověka za dveřmi neznáte, nemusíte otevírat dveře. Můžete se s ním domluvit i přes dveře zavřené, nebo ať třeba přijde ve vhodnější dobu, kdy nebudete v bytě sami. Osvědčeným bezpečnostním prvkem je speciální řetízek, který umožňuje dveře pootevřít, ale ponechat je zajištěné proti otevření. Instalace dveřního kukátka a řetízku je tedy z tohoto pohledu minimum, které je potřebné k zabezpečení bytu. Chování na sociálních sítích Dnešní doba nahrává prostřednictvím internetu všem „tipařům“, kteří chtějí nahlédnout do vašeho soukromí, zejména pak prostřednictvím sociálních sítí. Není dobré poskytovat informace celému světu o tom, kdy budete a nebudete doma, ani kolik elektroniky a jiných zařizovacích předmětů jste si stihli pořídit. Mějte na paměti, že vaše odkazy nemusí sledovat jen vaši přátelé. O této skutečnosti je dobré poučit hlavně děti. Bezpečnostní systém ohlídá vás a váš domov Technika je dominantním prvkem naší doby. Je na každém kroku a někdy to až vypadá, že je více otrokářem než dobrým sluhou. Využít ji na ochranu zdraví a majetku je však jednou z nejlepších investic, kterou pro kvalitu svého života můžete udělat. Systémy technického zabezpečení mohou sloužit k mnoha účelům. Kamerový systém zaznamená, co se vám stalo, nebo to, co se právě děje, je-li přístupný on-line. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, jak jsou dnes nazývána zařízení, kterým se lidově říká alarm, zabezpečí detekci mnoha situací, které by mohly ohrozit vás nebo váš domov. Bezpečnostní dveře a kování Hovoříme-li o zabezpečení bytů, musíme zmínit bezpečnostní dveře. Ty jsou zcela nepochybně velmi silným pomocníkem při ochraně vás a vašeho domova. Lze je sice překonat hrubou silou, ale rozhodně se nevzdají snadno. U některých typů bezpečnostních dveří je rychlejší udělat díru do stěny, ve které jsou zabudovány, než se snažit násilím překonat kvalitní zábranu, kterou jsou. Kování na dveřích, které chrání vlastní zámkovou vložku proti odvrtání a vylomení, je pak pochopitelně nezbytným doplňkem takového systému ochrany bytu. Rekapitulace závěrem Nejlepší ochranou je dobře plánovaná prevence. Pokud přestaneme být k sobě vzájemně lhostejní, budeme společně řešit problémy a zajistíme technické minimum zabezpečení pro své bydlení formou kvalitních vstupních dveří se zámkem, bude náš život mnohem klidnější. Ing. Kateřina Kajtová, bezpečnostní ředitelka a kandidátka strany Dobrá volba do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje


Vytisknout