Problematika euroatlantského nihilismu a fundamentální násilí

Opět jsme byli bez mála v přímém přenosu svědky teroristických útoků. Překvapuje nás neustále brutalita, jednoduchost provedení útoků, síla, místa, čas. Nejen premiér Sobotka si je vědom, že takovému násilí nelze předcházet. Stává se součástí našich každodenních životů. Kdo vlastně jménem svého boha zabíjí? Všimnul či uvědomil si někdo věk muslimských násilníků? Jsou to většinou mladíci ve věku náctiletých či krátce po dvacátém roku, tedy ve věku, kdy naše společnost jedince tohoto věku považuje stále za děti hodné ochrany, péče nejen v mamahotelu, ale i v trestním řízení, na trhu práce apod. Italský psycholog Galimberti takové jedince považuje za osoby se sníženou frustrační tolerancí, nízkým prahem stresové odolnosti a sociálně labilní, neschopné řešit efektivně své životní peripetie. Mladí útočníci nejsou současní přistěhovalci, vyrostli, studovali, žili a snad se i socializovali v evropském prostoru, přesto selhali. Proč? Nejen dle Galimbertiho jim chyběla smysluplnost bytí v evropském technicistním světě a hledali únik z neschopnosti nalézt hodnotu a smysl svého života. Smysl našli ve fundamentálním výkladu víry, ve které byli vychováváni, a která z nich udělala druhořadé občany. A od této situace není daleko ke mstě. A jak je to s evropskými, bílými mamánky? Dost podobně. I oni jsou stižení nihilismem tj. neschopností vidět smysluplnost svého života, jeho kvalitu a ochotu přijímat výzvy. Prokrastinace je relevantní důvod k hospitalizaci. Jsou nešťastní, ač co do hmotných statků, mají více než kdokoliv před nimi. Sociolog Keller tvrdí, že současná generace náctiletých nebude schopna vyjít z ekonomického stínu svých rodičů, přesto jsou vychovávání v přesvědčení o svém individuálním právu na štěstí a plnění si svých snů bez přičinění. Tato představa však naráží na další solitéru se stejným názorem a právy. A zmíněná situace již nemá daleko k další agresi a násilí. Co dělat? Buď doufat v sílu prokrastinace a zevlování, či poněkud složité a filozofické téma využít jako téma volební a snažit se situaci řešit. René Pastrňák, místopředseda Dobré volby 2016  


Vytisknout