VOLEBNÍ DESATERO

Naše peníze mají zůstat doma
  • Zamezení nadměrnému vyvádění zisků a příjmů mimo Českou republiku, a to jak u fyzických osob, tak velkých firem a bankovních institucí
  • Zpětné navrácení peněz, které neoprávněně odtekly do zahraničí jedincům a nadnárodním společnostem
  • Stanovení priorit získávání peněz do státního rozpočtu, protože velké ryby unikají
Pro poctivé a slušné lidi uděláme všechno
Dostupné a kvalitní zdravotnictví pro všechny
Důstojné stáří a podpora pracujících důchodců
Bezpečný domov a život bez strachu
Národ sobě – zachování tradic a posílení národní hrdosti
Pomoc a opora potřebným – mladí lidé na startu života; matky samoživitelky; podpora aktivních žen
Ochrana státní kasy a správné hospodaření se státním majetkem
Jednoduchá pravidla a omezení byrokracie
Spravedlivé čerpání dotací a EU fondů bez korupce