Principy

Dobrá volba 2016 je založena na liberálně demokratických principech s křesťanskodemokratickými prvky vzájemné pomoci.

Ve svém programu proto považujeme za zásadní rozumné hospodaření s prostředky státu, tak abychom nevytvářeli zbytečné dluhy, ale zároveň investovali do vlastní budoucnosti v oblastech infrastruktury, bezpečnosti, podpory vzdělání a invence.

Stojíme za tím, že stát má pomáhat lidem, kteří se bez vlastního přičinění dostanou do tíživé situace. Naopak platí, že musí podporovat ty, kteří mají odvahu a vůli postavit se na vlastní nohy.

Správná vláda si musí uvědomovat, že rodina je základní stavební kámen a budoucnost státu, s tím, že nesmí opomíjet žádné generační skupiny obyvatel.

Veřejná správa nesmí fungovat na represích a vládě nad občany, a proto našimi základními principy při zastupování občanů jsou služba, vstřícnost a otevřenost.

Postavení našeho státu ve světě musí být suverénní, sebevědomé s vědomím a aktivním prosazováním vlastních národních zájmů a ochranou vlastních tradic a zvyklostí.

Principy

Dobrá volba 2016 je založena na liberálně demokratických principech s křesťanskodemokratickými prvky vzájemné pomoci.

Ve svém programu proto považujeme za zásadní rozumné hospodaření s prostředky státu, tak abychom nevytvářeli zbytečné dluhy, ale zároveň investovali do vlastní budoucnosti v oblastech infrastruktury, bezpečnosti, podpory vzdělání a invence.

Stojíme za tím, že stát má pomáhat lidem, kteří se bez vlastního přičinění dostanou do tíživé situace. Naopak platí, že musí podporovat ty, kteří mají odvahu a vůli postavit se na vlastní nohy.

Správná vláda si musí uvědomovat, že rodina je základní stavební kámen a budoucnost státu, s tím, že nesmí opomíjet žádné generační skupiny obyvatel.

Veřejná správa nesmí fungovat na represích a vládě nad občany, a proto našimi základními principy při zastupování občanů jsou služba, vstřícnost a otevřenost.

Postavení našeho státu ve světě musí být suverénní, sebevědomé s vědomím a aktivním prosazováním vlastních národních zájmů a ochranou vlastních tradic a zvyklostí.