"Chci, aby KARVINSKO bylo prosperujícím regionem se spoustou spokojených lidí!"

Image

Pár informací o mně...

Narodil jsem se před 45 lety v Karviné, od svého narození až do dnešních dnů žiji v Petrovicích u Karviné. Zde jsem také navštěvoval základní školu. V letech 1989-1993 jsem absolvoval karvinské Gymnázium a poté začal studovat na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, obor Národohospodářství. Studium jsem úspěšně ukončil v roce 1998. Na téže fakultě jsem v letech 1999-2002 absolvoval doktorské studium v oboru Ekonomie a v roce 2007 zde ve stejném oboru i habilitoval. S účinností od 1. ledna 2008 jsem byl jmenován docentem.

"Žiji a pracuji tady celý svůj život. Vím co náš region potřebuje!" Celý svůj profesní život mám spojen s Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné Slezské univerzity, kde jsem nastoupil v roce 2000 a prošel si téměř všemi akademickými pozicemi od asistenta, přes odborného asistenta až po docenta. Od roku 2006 až do současnosti zde vykonávám funkci proděkana pro rozvoj a vnější vztahy, s přestávkou v letech 2008-2012, kdy jsem působil na pozici náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a strukturální fondy. Na fakultě vyučuji předměty zaměřené na problematiku obecné teoretické ekonomie, evropské integrace, světové ekonomiky, strukturálních fondů a řízení regionů a obcí. Ve vědecké práci se zaměřuji především na problematiku české a evropské ekonomiky. V poslední době se soustřeďuji také na oblast financování a hospodaření obcí a regionů. Jsem autorem či spoluautorem 2 monografií, 2 knih, několika učebnic či skript a více než stovky odborných článků v národních i zahraničních vědeckých odborných časopisech a sbornících. Podílel jsem se také na řešení několika národních i mezinárodních projektů.

Vedle této velmi zajímavé akademické práce, působím aktivně již téměř 20 let v komunální a regionální politice. Od roku 1999 do konce roku 2019 jsem byl členem ČSSD. "Úspěšný starosta - schopný senátor" V letech 2002-2010 jsem vykonával v Petrovicích u Karviné funkci místostarosty obce. Na konci roku 2010 jsem byl zvolen do funkci starosty obce a tuto vykonávám do dnešních dnů. V letech 2008-2012 jsem působil na pozici náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a strukturální fondy, v období let 2012-2016 jsem byl zastupitelem Moravskoslezského kraje. I při výkonu těchto funkcí jsem se snažil a i nadále snažím pracovat co nejlépe a být prospěšný, jak své obci, tak i svému regionu, se kterým jsem úzce celoživotně svázán a cítím tak za něj i určitou odpovědnost.

Jak již jsem zmínil, celý můj dosavadní život je ve své většině spojen s obcí Petrovice u Karviné, kde bydlím v rodinném domku s manželkou Petrou a dcerami dvanáctiletou Veronikou a šestiletou Emou. Na našem regionu mi záleží i vzhledem k tomu, že zde žijí moji blízcí i má rodina a chci tedy, aby i do budoucna Karvinsko vytvářelo dobré podmínky pro život, vzdělání i práci.

doc. Ing. Marian Lebiedzik, PhD.
starosta obce Petrovice u Karviné
Nezávislý kandidát pro volby do Senátu
s podporou Dobrá volba 2016 a KDU-ČSL
Image