"Chci, aby KARVINSKO bylo prosperujícím regionem se spoustou spokojených lidí!"

Image

Proč kandiduji...

Pokud jste se „proklikali“ na těchto stránkách až na toto místo, asi očekáváte, že zde najdete heslovitý výčet celé řady někdy více, někdy méně, vznešených důvodů, které mne vedly k tomu jít, jak se říká, s kůží na „trh“ senátních voleb. Samozřejmě by zde také mělo být uvedeno, jak bývá pravidlem, na webových stránkách tohoto charakteru, proč volit mne a nikoli mé protikandidáty. Koneckonců jakékoliv volby, a to i ty senátní, jsou o tom co nejlépe „prodat určitý produkt“, v tomto případě konkrétního kandidáta voličům. A jak je známo často prodává „obal“. Jelikož nechci být pouze tímto marketingovým “obalem“, pokusím se k této části stránek přistoupit trochu jinak a věřím, že Vás tímto přístupem hned na úvod neotrávím.

" Senát lze přirovnat k ruční brzdě u auta. Víme, že tam je, myslíme si, že je k ničemu, ale v nouzi nejvyšší je možno za ni zatáhnout a zabránit neštěstí! " Rozhodování o účasti v senátních volbách nebylo pro mne snadnou záležitostí a přiznám se, že uzrávalo několik měsíců, kdy se střídaly nálady „jdu do toho“ s náladami „má to vůbec smysl…..“, „proč si komplikovat život“ či „stejně, i kdyby to náhodou vyšlo, bude to vůbec k něčemu…“. Přiznám se, že rozhodujícími impulsy pro to „jít do toho“ byly události související s koronavirem. Nejprve skutečnost, jak jednoduše je schopna vláda a Poslanecká sněmovna připravit šmahem zvednutím ruky obce a města o miliony v jejich rozpočtech a jejich obyvatelé o celou řadu důležitých investic . V tomto případě nebýt právě iniciativy senátorů, především těch, kteří se rekrutovali z řad starostů, tak by zřejmě k následným kompenzacím ze strany vlády vůči obcím a městům vůbec nedošlo. Druhou skutečností bylo poměrně nepříjemné překvapení, jak málo, a to nejen vládě, ale i mnohým voleným zástupcům v zákonodárných orgánech z regionu záleží na Karvinsku, To se koneckonců výrazně ukázalo na velmi liknavém přístupu k řešení šíření koronaviru v našem regionu o řešení jeho ekonomických a sociálních dopadech na region nemluvě. Bude tedy důležité, aby Karvinsko bylo do budoucna v Praze vidět i slyšet, a to i v Senátu!

 Ono rozhodování bylo ještě o to složitější, že volební obvod, ve kterém se ucházím o Vaši důvěru, je doslova nabit kvalitními kandidáty, kteří se v případě svého zvolení budou zcela jistě snažit udělat vše pro zlepšení situace na Karvinsku. Každý z nich má určitě mnoho zkušeností díky tomu, co doposud pro společnost vykonali, ať už jsou to lékaři, starostové, podnikatelé, apod. Mnohé z nich osobně znám a troufnu si říci, že jsme mnohdy i přátelé a jsem přesvědčen, že v případě svého zvolení budou našemu regionu prospěšní. Proto se rozhodně nemíním vůči nim jakkoli zásadně vymezovat.

Budu rád, pokud moji kandidaturu budete vnímat jako rozšíření nabídky výběru pro Vaši volbu do Senátu o dalšího kandidáta, který se při svém rozhodování bude, tak jako doposud, řídit tím tzv. „selským“ rozumem a snažit se hájit zájmy karvinského regionu, jejich obcí a měst a samozřejmě především obyvatel, kteří zde žijí. Přitom bych chtěl využít nejen své znalosti a zkušenosti v oblasti školství, ale také s řízením největší obce v České republice, kterou Petrovice u Karviné jsou, či řízením Moravskoslezského kraje.

Právě zkušenost s vedením obce považuji za velmi důležitou, umožnila mi detailně se seznámit s potřebami a problémy, se kterými se jejich starostové dennodenně setkávají a které musí řešit, aby jejich obce a města dobře fungovaly a vytvářely dobré podmínky pro život svým obyvatelům. Díky starostování mám také možnost být neustále v kontaktu s lidmi a jejich názory na celou řadu důležitých problémů, se kterými se v běžném životě setkávají a co jim život komplikuje či otravuje.

"i obce a města Karvinska musí mít v Senátu své zastání! "Tím, že jsem měl možnost si projít i krajským zastupitelstvem a především funkcí náměstka hejtmana v letech 2008-2012, který měl na starosti regionální rozvoj a evropské fondy, velice dobře znám silné stránky i slabiny karvinského regionu. V tomto období bylo také Karvinsko v centru pozornosti krajské vlády a do obcí a měst přiteklo velké množství finančních prostředků, které se investovaly do zateplení, oprav a vybavení škol, karvinské i orlovské nemocnice, do oprav komunikací či podpory podnikání. Vůbec nejzajímavějším projektem, u jehož zrodu jsem měl možnost stát, bylo vytvoření v České republice jedinečného specializovaného pracoviště DIP a DIOP v nemocnicí v Orlové, které zde funguje do dnešních dnů. Troufnu si nesměle říci, že je možná jediným důvodem proč orlovská nemocnice i po nelogických a necitlivých zásazích současného krajského vedení ještě alespoň v nějaké okleštěné podobě vůbec existuje. Stál jsem také u zrodu myšlenky a zahajovacích prací při zřízení průmyslové zóny Nad Barborou v Karviné, která by mohla nabídnout až 2 000 nových tolik potřebných pracovních míst až bude docházet k útlumu těžby uhlí. O co víc se v posledních osmi letech mediálně o této zóně hovoří, o to méně se na ní pracuje. Velice mne mrzí, že se od roku 2012 dodnes nepodařilo při vytvoření zóny jakkoli pokročit. Určitě by byla významným přínosem pro zaměstnanost na Karvinsku.

Velice si cením i možnosti častého kontaktu s mladými lidmi a jejich názory na půdě univerzity. Přestože se jedná mnohdy o názory velice originální, jsou to pro mne o cenné názory na další směřování našeho regionu. Koneckonců mladí lidé jsou Ti, kteří jsou důležití pro budoucnost Karvinska a jeho prosperitu a je tedy důležité, snažit se o to, abychom se pokusili vytvořit v regionu takové podmínky, aby z regionu po vystudování z našeho regionu neodcházeli, naopak, aby zde viděli svoji perspektivní budoucnost a zakládali zde své rodiny.

Veškeré tyto věci, stejně jako skutečnost, že celý můj osobní i profesní život je spojen právě s Karvinskem a chci tady žít i nadále, se promítly do mého rozhodnutí kandidovat do Senátu a usilovat o další zlepšení života v tomto regionu. V případě, že bych získal Vaši důvěru, budu se snažit o to, abych byl senátorem, který bude vidět a který bude nekompromisně hájit zájmy Karvinska a jeho obcí a měst a především potom jeho obyvatel. Koneckonců takto se snažím přistupovat už deset let i ke starostování v Petrovicích u Karviné.

doc. Ing. Marian Lebiedzik, PhD.
starosta obce Petrovice u Karviné
Nezávislý kandidát pro volby do Senátu
s podporou Dobrá volba 2016 a KDU-ČSL
Image