O co se budu snažit...

LUKŠA

DO SENÁTU

LUKŠA

DO SENÁTU

O CO SE BUDU SNAŽIT...

Nechci být kladečem věnců ani vzácným hostem obecních akcí. Nechci, aby si na mne místní ukazovali: „To je ten pán, co přijel ze Senátu.“

Chci dát šanci všem městům i obcím v našem volebním obvodě, aby následovaly Čeladnou a staly se dobrým místem pro život místních obyvatel, firem, které jim dávají práci, i návštěvníků Beskyd. Většinou k tomu ani není zapotřebí obří úvěr – stačí vědět, za kterými dveřmi se v Praze dá sehnat dotace například na opravu silnice nebo chodníku, vybudování domova pro seniory nebo modernizaci školy.

A právě taková je moje nabídka: Neslibuji vzdušné zámky, ale nabízím poctivou práci pro všech 38 obcí našeho volebního obvodu. Třeba jako „klíčník“, který všechny ty důležité dveře pomůže najít a otevřít.

Moje senátní cíle

Image
HASIČŮM A ZÁCHRANÁŘŮM NEJEN PODĚKOVÁNÍ, ALE HLAVNĚ MODERNÍ VYBAVENÍ
Nasazují své zdraví a životy, ale většinou si vyslouží jen poděkování. Při zvládání koronavirové pandemie byli v první linii a svou prací pomohli zachránit stovky lidí. Zaslouží si nejen úctu, ale hlavně moderní vybavení.
V Senátu se zasadím o to, aby se na ně při schvalování rozpočtu nezapomnělo, a aby peníze na jejich moderní vybavení přišly do všech regionů Česka, tedy i k nám pod Beskydy. Hasiči jsou u nás na prvním místě. Pravidelně investujeme do modernizace vybavení výjezdové jednotky i do zázemí dobrovolných hasičů. Uvědomujeme si, že právě oni nám přijdou v nouzi pomoci jako první. Není to otázka peněz, ale priorit.
Image
BEZPEČNÉ SILNICE PRO NAŠE DĚTI

Statistiky hovoří jasně – počet násilných trestných činů se u nás v posledních letech výrazně snížil. Mnohem větší nebezpečí hrozí našim blízkým a zejména našim dětem na přeplněných silnicích, nebezpečných chodnících a neosvětlených přechodech.

Vím, o čem mluvím, ani Čeladné se problémy nevyhýbají. Postavili jsme sice chodníky kolem frekventovaných komunikací, ale stále bojujeme nejen se zaplněnými silnicemi, které navíc přetěžují nákladní auta, ale i s větrnými mlýny byrokracie, například když chceme zvyšovat počet přechodů v obci.

Významnou dopravní stavbou je obchvat Frýdku-Místku, který vyvede kamionovou dopravu z centra města. Přesto je zapotřebí dohlédnout na to, aby tranzitní doprava nesjížděla právě do obcí, které na takové zátěže nemají stavěné komunikace, a aby především Ředitelství silnic a dálnic svým značením vedlo tranzitní dopravu v určených koridorech při daleko těsnější spolupráci s Policií ČR, než je tomu dosud. Jsem připraven se o to v Senátu zasadit, stejně jako se pokusit přesvědčit kolegy senátory rozšířit neplacení dálničních poplatků i na 17kilometorvý úsek dálničního přivaděče do Ostravy.

Image
DŮSTOJNÝ ŽIVOT PRO SENIORY

Místo klidného a aktivního stáří prožívá mnoho seniorů poslední roky svého života v megalomanských zařízeních vybudovaných minulým režimem. Většina z nich by přitom chtěla zůstat co nejdéle doma nebo v malém domově pro seniory ve své vesnici, kde mají rodinu a přátele.

Jako senátor budu usilovat o výrazné navýšení financí pro obce, které se chtějí o své seniory postarat. Tady se nemůžeme ohlížet na peníze, prostě je musíme najít. Jde o naše rodiče, dali nám svou lásku a vychovali nás. My jim teď na oplátku musíme zajistit terénní sociální služby, které jim umožní zůstat co nejdéle doma, nebo pro ně vybudovat nová menší zařízení, kde se jako doma budou cítit.

I tady můžu nabídnout zkušenosti a pomocnou ruku – v Čeladné jsme moderní domov pro seniory vybudovali a již léta zároveň financujeme provoz klubu seniorů, který nabízí „důchodcům“ zajímavé aktivity téměř každý den.

Image
BESKYDY PRO TURISTY I DOMÁCÍ

Náš region je plný památek, které nám zanechaly předchozí generace, a zároveň vstupní branou do Beskyd.

Jako senátor budu usilovat o to, aby se rozšířily dotační možnosti místních akčních skupin. To se nedá zařídit z Prahy, o to se musí postarat ti, kteří tato území spravují a se znalostí věcí nejlépe ví, na jaké smysluplné projekty je potřeba tyto dotace směřovat a zapojit do těchto projektů co nejvíce subjektů z podnikatelského, ale i sportovního a společenského života.

V Čeladné našla kulturní komise cestu, jak spolupracovat se všemi hoteliéry i provozovateli restaurací a každý měsíc propaguje obecní i soukromé programy, které jsou vhodné pro turisty, lázeňské hosty i pro místní obyvatele.

Image
PŘÍRODA PRO PŘÍŠTÍ GENERACE

Nesmíme zapomenout, že příroda nám vrací to, jak se k ní chováme. Nepříjemnosti, které nás postihly a ještě čekají v souvislosti se změnou klimatu, jsou toho jasným důkazem.

Boj proti suchu a zároveň povodním se musí stát běžnou součástí plánování každého města i obce. A protože je jasné, že malé vesnice nemohou ze svých rozpočtů samy platit rozsáhlé protipovodňové úpravy nebo zajistit pitnou vodu lidem žijícím v oblastech, kde prameny vysychají, je to příležitost pro senátora, který dobře zná svůj region.

Ve spolupráci se starosty, ale i s poslanci a ministry z naší oblasti podpořím všechny projekty na větší investice i malé úpravy, které nám pomohou vrátit do přírody život, zachovat biodiverzitu a také účinně bojovat s kůrovcem a dalšími škůdci. Bez megalomanských staveb, které by přírodu ohrozily, ale s důvěrou ve zdravý selský rozum místních zemědělců a lesníků, kteří své práci rozumí.

Image
VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS DĚTÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ

„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané,“ věděl už v 17. století Jan Amos Komenský. Našim dětem bychom měli věnovat mnohem více pozornosti – ve škole, ve sportovních a uměleckých kroužících, ale i v rodině, která někdy odpovědnost za výchovu přenechává právě školám.

Je zapotřebí dovybavit naše školy od mateřských přes základní až po střední, které by se měly zaměřit hlavně na podporu tolik potřebných technických oborů, samozřejmě ruku v ruce se změnou legislativy. Pokud budeme naše děti učit v učebnách, jejichž vybavení jsme používali jako děti i my, těžko bude náš vzdělávací systém konkurovat dětskému světu mobilů, sociálních sítí a počítačových her. V obcích, které do modernizace škol investovaly, už vidí první pokroky, teď je třeba pomoci i všem dalším.

PRÁCE MÍSTO POLITIKAŘENÍ

„Co řekne, to platí.“

PAVOL LUKŠA

STAROSTA OBCE ČELADNÁ
kandidát pro volby do Senátu
Image