Volební DESATERO Dobré volby 2016
1. Naše peníze mají zůstat doma
 • Zamezení nadměrnému vyvádění zisků a příjmů mimo Českou republiku, a to jak u fyzických osob, tak velkých firem a bankovních institucí
 • Zpětné navrácení peněz, které neoprávněně odtekly do zahraničí jedincům a nadnárodním společnostem
 • Stanovení priorit získávání peněz do státního rozpočtu, protože velké ryby unikají
2. Pro poctivé a slušné lidi uděláme všechno
 • Vysoké daně a hon na poctivě pracující lidi má dlouhodobě negativní vliv na zaměstnance, OSVČ, živnostníky a malé i střední podnikatele
 • Z dlouhodobého hlediska povede ke krachu firem a živnostníků, a tím ke zvyšování nezaměstnanosti
 • Chceme zrušení EET a pro živnostníky a drobné podnikatele stanovíme paušální daň
 • Zabránit zneužívání vybírání DPH
3. Dostupné a kvalitní zdravotnictví pro všechny
 • Kvalitní služby a péči pro všechny bez zásadních regionálních rozdílů
 • Definování kvalitního standardu, který bude dostupný všem
 • Jednoduchý transparentní systém hrazení nadstandardní péče
 • Zvýšení mezd zdravotnického personálu na obvyklou úroveň ČR vzhledem ke vzdělání a náročnosti práce (odborná, fyzická a psychická)
 • Podpora českých lékařů a zdravotnického personálu, podpora smyslu a krásy tohoto povolaní
4. Důstojné stáří a podpora pracujících důchodců
 • Podpora péče v domácím prostředí, zapojení rodiny a domácí asistence, dostupnost ve všech regionech ČR
 • Daňová podpora (úlevy) pro pracující důchodce, podpora osobní zodpovědnosti za zajištění zvýšené kvality stáří
 • Striktní kontrola zneužití/znehodnocení spořených peněz soukromými fondy
5. Bezpečný domov a život bez strachu
 • Řízená imigrace a zachování monokulturní společnosti
 • Ochrana národa a historicky silné kultury Středoevropanů jako vyspělého národa
 • Nenecháme si narušit svobodné dennodenní žití v případě uvolnění migrační politiky vč. ilegálních migrantů
 • Kvalitní fungování složek integrovaného záchranného systému a připravenost na boj s terorismem
 • Modernizace armády
6. Národ sobě – zachování tradic a posílení národní hrdosti
 • Veřejné zakázky primárně pro české podniky a české občany (zvýšení zaměstnanosti a příjmů do státního rozpočtu)
 • Podpora našich inovací, výzkumu a vývoje, nejsme jen ruce, buďme mozkem Evropy
 • Návrat k technickým oborům na všech stupních vzdělávání
7. Pomoc a opora potřebným – mladí lidé na startu života; matky samoživitelky; podpora aktivních žen
 • Minimalizace regionálních rozdílů
 • Dostupnost start-up bydlení a bydlení pro matky samoživitelky (více než 50 % manželství se rozpadá)
 • Hrazení alimentů do doby finální dohody manželů a v případě jejich neplacení
8. Ochrana státní kasy a správné hospodaření se státním majetkem
 • Zamezení zadlužování země do budoucna
 • Stop populismu v podobě rozdělování peněz v době, kdy má být vyrovnaný rozpočet
 • Nekompromisní dohled nad transparentností a smysluplností veřejných výdajů
9. Jednoduchá pravidla a omezení byrokracie
 • Lidé musí rozumět svým právům a povinnostem
 • Jednoduchost pravidel pro všechny (zdravotnictví, důchodový a sociální systém, školství, migrační politika, daňová problematika, otázka mladých lidí, sportu a mládeže)
 • Výrazné omezení přebujelé státní byrokracie
10. Spravedlivé čerpání dotací a EU fondů bez korupce
 • Regionální projekty a potřeby měst a obcí
  • „Lidé lidem”
  • Být co nejblíže jejich konkrétním potřebám
  • Posílení pravomoci místní samosprávy
 • Zdravý a spokojený člověk „závislý” na endorfinech
  • Výchova aktivních dětí a mládeže, podpora sportovních aktivit
  • Omezení závislosti na IT technologiích, které omezují zdravý vývoj člověka
  • Návrat dětí zpět na hřiště a do přírody
  • Zlepšení mezilidské komunikace
 • Infrastrukturní projekty
  • Dopravní dostupnost pro lidi dojíždějící za prací
  • Zjednodušení výkupu pozemků
 • Finanční gramotnost lidí v produktivním věku
  • Tvorba finanční rezervy již od mládí
  • Zastavení alarmující zadluženosti obyvatel (vzdělávání a regulace finančních služeb)
Volební DESATERO Dobré volby 2016
1. Naše peníze mají zůstat doma

 

 • Zamezení nadměrnému vyvádění zisků a příjmů mimo Českou republiku, a to jak u fyzických osob, tak velkých firem a bankovních institucí
 • Zpětné navrácení peněz, které neoprávněně odtekly do zahraničí jedincům a nadnárodním společnostem
 • Stanovení priorit získávání peněz do státního rozpočtu, protože velké ryby unikají
2. Pro poctivé a slušné lidi uděláme všechno

 

 • Vysoké daně a hon na poctivě pracující lidi má dlouhodobě negativní vliv na zaměstnance, OSVČ, živnostníky a malé i střední podnikatele
 • Z dlouhodobého hlediska povede ke krachu firem a živnostníků, a tím ke zvyšování nezaměstnanosti
 • Chceme zrušení EET a pro živnostníky a drobné podnikatele stanovíme paušální daň
 • Zabránit zneužívání vybírání DPH
3. Dostupné a kvalitní zdravotnictví pro všechny

 

 • Kvalitní služby a péči pro všechny bez zásadních regionálních rozdílů
 • Definování kvalitního standardu, který bude dostupný všem
 • Jednoduchý transparentní systém hrazení nadstandardní péče
 • Zvýšení mezd zdravotnického personálu na obvyklou úroveň ČR vzhledem ke vzdělání a náročnosti práce (odborná, fyzická a psychická)
 • Podpora českých lékařů a zdravotnického personálu, podpora smyslu a krásy tohoto povolaní
4. Důstojné stáří a podpora pracujících důchodců

 

 • Podpora péče v domácím prostředí, zapojení rodiny a domácí asistence, dostupnost ve všech regionech ČR
 • Daňová podpora (úlevy) pro pracující důchodce, podpora osobní zodpovědnosti za zajištění zvýšené kvality stáří
 • Striktní kontrola zneužití/znehodnocení spořených peněz soukromými fondy
5. Bezpečný domov a život bez strachu

 

 • Řízená imigrace a zachování monokulturní společnosti
 • Ochrana národa a historicky silné kultury Středoevropanů jako vyspělého národa
 • Nenecháme si narušit svobodné dennodenní žití v případě uvolnění migrační politiky vč. ilegálních migrantů
 • Kvalitní fungování složek integrovaného záchranného systému a připravenost na boj s terorismem
 • Modernizace armády
6. Národ sobě – zachování tradic a posílení národní hrdosti

 

 • Veřejné zakázky primárně pro české podniky a české občany (zvýšení zaměstnanosti a příjmů do státního rozpočtu)
 • Podpora našich inovací, výzkumu a vývoje, nejsme jen ruce, buďme mozkem Evropy
 • Návrat k technickým oborům na všech stupních vzdělávání
7. Pomoc a opora potřebným – mladí lidé na startu života; matky samoživitelky; podpora aktivních žen

 

 • Minimalizace regionálních rozdílů
 • Dostupnost start-up bydlení a bydlení pro matky samoživitelky (více než 50 % manželství se rozpadá)
 • Hrazení alimentů do doby finální dohody manželů a v případě jejich neplacení
8. Ochrana státní kasy a správné hospodaření se státním majetkem

 

 • Zamezení zadlužování země do budoucna
 • Stop populismu v podobě rozdělování peněz v době, kdy má být vyrovnaný rozpočet
 • Nekompromisní dohled nad transparentností a smysluplností veřejných výdajů
9. Jednoduchá pravidla a omezení byrokracie

 

 • Lidé musí rozumět svým právům a povinnostem
 • Jednoduchost pravidel pro všechny (zdravotnictví, důchodový a sociální systém, školství, migrační politika, daňová problematika, otázka mladých lidí, sportu a mládeže)
 • Výrazné omezení přebujelé státní byrokracie
10. Spravedlivé čerpání dotací a EU fondů bez korupce

 

 • Regionální projekty a potřeby měst a obcí
  • „Lidé lidem”
  • Být co nejblíže jejich konkrétním potřebám
  • Posílení pravomoci místní samosprávy
 • Zdravý a spokojený člověk „závislý” na endorfinech
  • Výchova aktivních dětí a mládeže, podpora sportovních aktivit
  • Omezení závislosti na IT technologiích, které omezují zdravý vývoj člověka
  • Návrat dětí zpět na hřiště a do přírody
  • Zlepšení mezilidské komunikace
 • Infrastrukturní projekty
  • Dopravní dostupnost pro lidi dojíždějící za prací
  • Zjednodušení výkupu pozemků
 • Finanční gramotnost lidí v produktivním věku
  • Tvorba finanční rezervy již od mládí
  • Zastavení alarmující zadluženosti obyvatel (vzdělávání a regulace finančních služeb)