MŮŽETE NÁS PODPOŘIT

V případě, že se rozhodnete finančně podpořit Dobrou volbu 2016 si Vás dovolujeme požádat, aby jste do zprávy pro příjemce uvedli nejen účel platební transakce – tedy DAR, ale musí zde být uvedeno také jméno a příjmení, v případě právnických osob název společnosti a takto vyplněnou darovací smlouvu prosím zašlete na adresu:

Dobrá volba, 
Čeladná 592, 
739 12 Čeladná

Abychom mohli dar použít, potřebujeme ze zákona znát o dárcích některé osobní údaje. Proto máte k dispozici darovací smlouvu pro fyzickou a právnickou osobu. Darovací smlouvu, kterou si zvolíte prosím dvakrát vytiskněte, obě kopie podepište a zašlete je adresu:

Dobrá volba,
Čeladná 592,
739 12 Čeladná

Jakmile Vaše platba dorazí na naše transparentní konto, zašleme Vám obratem jedno vyplněné paré, které můžete uplatnit ve svém daňovém přiznání.

Darovací smlouvy ke stažení

Možnost snížení základu daně z příjmů o poskytnutý dar

Fyzické osoby si mohou o hodnotu daru snížit základ daně z příjmů, pokud celková hodnota darů v jednom roce dosahuje alespoň dvou procent základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně. Snížení základu daně provede zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování záloh po předložení smlouvy o poskytnutém daru v termínu do 20. ledna roku, který následuje po roce, kdy byl dar poskytnut, nebo dárce ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby založené za účelem podnikání si mohou snížit základ daně o dar, jehož výše je alespoň 2 000 Kč. V úhrnu mohou tímto způsobem odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

PODĚKOVÁNÍ

Vážení dárci Dobré volby,

dovoluji si Vám poděkovat za finanční podporu strany Dobrá volba 2016. Vážím si Vaši podpory, kterou chceme využít k přípravě komunálních voleb 2018. Úkolem příštích měsíců je připravit kvalitní volební kampaň a seznámit občany v celé ČR s našimi cíli a priotitami. Váš dar použijeme ve volební kampani Dobré volby 2016 tak, abychom oslovili občany, kterým není lhostejná další budoucnost našich měst a obcí.

Chceme tak naplnit naše ústřední motto:
VAŠE DOBRÁ VOLBA!

S veškerou úctou

Pavol Lukša
předseda Dobré volby 2016

Image