DOBRÁ VOLBA 2016

Stranu Dobrá volba založil Pavol Lukša, starosta Čeladné, v dubnu roku 2016 poté, co oficiálně opustil TOP 09, kterou v roce 2009 spoluzakládal. Hlavním důvodem opustit TOP 09 byl nesouhlas s novým směřováním strany prezentovaný především Miroslavem Kalouskem.

Nově vzniklá politická strana, která vznikla v Moravskoslezském kraji, se hned v roce 2016 zúčastnila krajských voleb do zastupitelstva. Strana se stala dobrou volbou pro lidi, kteří se neztotožňují ve svých názorech se současnými politickými subjekty působícími v České republice. Nabídla voličům především jasnou a srozumitelnou politiku pro lidi v obcích a městech a řešení problémů, se kterými se setkávají denně v běžném životě.

Pomalými krůčky Dobrá volba začala našlapovat na naší politické scéně a je připravena spolupracovat při nápravě toho, co bylo v mnohých případech opomenuto, především zajištění důstojného života pro ty, kteří chtějí poctivě pracovat a dodržovat naše zákony, aby mladí lidé našli své uplatnění po ukončení studií či vyučení, lidé v produktivním věku měli možnost zajistit potřeby své i své rodiny a senioři či hendikepovaní neměli obavu z každého nového dne. Jsme novou stranou a to je vždy běh na dlouhé trati a my měli v loňských krajských volbách příliš málo času.
Po krajských volbách 2016 se rozhodlo vedení strany v čele s předsedou Pavolem Lukšou, místopředsedy Reném Pastrňákem a Tomášem Fodorem změnit název strany na Dobrá volba 2016. Důvodem byla, a stále je, ambice rozšířit svou působnost do všech koutů republiky. Příležitostí k tomu jsou také Parlamentní volby do Poslanecké sněmovny 2017. Kam se za podpory Pavola Krúpy, majitele skupiny Arca Capital, rozhodla strana s jedenácti krajskými lídry kandidovat.

PRINCIPY

Dobrá volba 2016 je založena na liberálně demokratických principech s křesťanskodemokratickými prvky vzájemné pomoci.

Ve svém programu proto považujeme za zásadní rozumné hospodaření s prostředky státu, tak abychom nevytvářeli zbytečné dluhy, ale zároveň investovali do vlastní budoucnosti v oblastech infrastruktury, bezpečnosti, podpory vzdělání a invence.

Stojíme za tím, že stát má pomáhat lidem, kteří se bez vlastního přičinění dostanou do tíživé situace. Naopak platí, že musí podporovat ty, kteří mají odvahu a vůli postavit se na vlastní nohy.

Správná vláda si musí uvědomovat, že rodina je základní stavební kámen a budoucnost státu, s tím, že nesmí opomíjet žádné generační skupiny obyvatel.

Veřejná správa nesmí fungovat na represích a vládě nad občany, a proto našimi základními principy při zastupování občanů jsou služba, vstřícnost a otevřenost.

Postavení našeho státu ve světě musí být suverénní, sebevědomé s vědomím a aktivním prosazováním vlastních národních zájmů a ochranou vlastních tradic a zvyklostí.

STANOVY

Stáhněte si Stanovy politické strany Dobrá volba 2016.

DOTAZNÍK ASPIRACÍ

Dotazník aspirací při vstupu do politické strany Dobrá volba 2016
Povinnou přílohou dotazníku je výpis z rejstříku trestů

Jméno, příjmení:

Věk:

Vzdělání:

Profese:

Kraj trvalého pobytu:

 

 1. Prosím, zdůvodněte Vaší motivaci ke vstupu do strany Dobrá volba 2016:

  • Získat výhodné pozice a funkce v budoucnu
  • Získat kontakty
  • Změnit situaci k lepšímu
  • Podílet se na plnění programu strany
  • Někam patřit
  • Jiné, jaké…….

 2. Pokud se považujete za experta,  jaké oblasti se chcete ve straně Dobrá volba věnovat?

 3. Na jakou funkci či pozici ve struktuře politické strany aspirujete?

 4. Pokud by neexistovala politická strana Dobrá volba, ke které politické straně byste inklinoval?