ČELADNÁ

Exhibice ministryně Marksové

Otevřel jsem dnes ráno noviny, a protože čtu první sportovní rubriky, jak si vede náš Baníček při jeho cestě k návratu zpět tam, kam patří i s jeho fandy, tedy do I. ligy, udeří vás hned do očí inzerát s fotkou ministryně Marksové: chce zastavit prodlužování odchodu do důchodu. Dozvíte se v něm jediné, že jsme jediná země, která nemá stanovený pevný věk odchodu do důchodu. Zajisté milý pokus o získání popularity, aby se alespoň nějak zapomnělo na sociální inženýrství ministra Dienstbiera, jak budou volit migranti a cizinci v naší zemi. Jednou z věcí, které má nově vzniklá strana Dobrá volba u svého názvu, je Tradice. Tradice znamená návrat ke kořenům hodnot, morálních hodnot, mezilidských vztahů, úcty ke stáří, lásky v rodinách, zdravé hrdosti k vlasti a slovanské srdečnosti. Hodnot, které byly po generace předávány, hodnot které nemusely být ukotveny ve vyhláškách a složitých zákonech, které zde byly a v mnoha ohledech ve slušných lidech jsou stále. K tradičnímu pohledu na lidský život patří i nárok na adekvátní zajištění ve stáří, které potká každého z nás. Věčné diskuse založené na sociálním inženýrství, hledající křivku odchodů do zaslouženého odpočinku, musí skončit. Ženy si zaslouží jednoznačně zohlednit jejich nezaměnitelnou funkci, musí být při max. věku odchodu 63 let indexem snížen tento věk dle počtu dětí. Muži těžkých dělnických profesí, tady je prostor pro taxativní vyjmenování profesí, které musí skončit ve věku 60 let, ostatní dělnické profese 63 let, max. délka pak 65 let u ostatních povolání. Už slyším ten křik vrcholných politiků, jak je to špatně.

Image