ČELADNÁ

Podle vládních stran není byrokracie nikdy dost

  Přichází další pokračování v nastoleném trendu této doby, kdy se neustále schvaluje navyšování represí, kontrol a útoků na soukromí občanů jakožto údajný recept na všechno. Pokud to bude takto dál pokračovat, nebudeme se už věnovat ničemu jinému, a to určitě nepřispívá k spokojenému životu. Nyní se rozhodly dvě největší vládní strany ČSSD a ANO, že budou narušovat právo na ochranu soukromí a nedotknutelnost obydlí, což je zakotveno v ústavě. Stále rozrůstající se a větší mocí oplývající úředníci dostanou právo vstupovat do domácností a zjišťovat, čím lidé topí. Narušovat soukromí musí být vždy velice zvažováno a rozhodně by se nemělo dít, pokud existuje alespoň nějaká možnost, jak docílit kýženého stavu jinou cestou. Kupříkladu již od začátku roku probíhaly testy s létajícími drony, které měly potřebné senzory pro měření obsahu spalin, aby tak zjistily, zda dochází ke spalování kupříkladu PET lahví a dalších životní prostředí zamořujících materiálů. Nemusel by tak žádný inspektor vstupovat na soukromé pozemky a patrně by šlo i o levnější řešení. Dotáhnout takovouto možnost by ale bylo samozřejmě náročnější, a tak se radši rychle zvolila jednoduchá represe. Když nevpustíte k sobě domů pověřeného úředníka, tak vám hrozí pokuta ve výši 50 000 Kč. Navíc je pravdou, že mnoho zvláště starších lidí na venkově nedokázalo dosáhnout na kotlíkové dotace a není v jejich možnostech finančně tento problém řešit. Na ty chce teď stát uplatňovat nějaká tvrdá opatření? V mých představách není stát primárně jakýsi četník, co má rád uplatňování moci nad občany. Měl by být naopak ochranitelem jejich práv a svobod.    

Image