ČELADNÁ

Vždyť to přeci není tak složité!

  V nedávné době jsem četl komentář Václava Klause ml. ohledně školního stravování a fungování školních bufetů. Bohužel nemohu, než souhlasit. Daný problém se však netýká pouze provozu bufetu a likvidace případného nájemce, ale i všech automatů, které se vyskytují na půdě školy. Má-li škola totiž ve svých prostorách umístěn daný automat na horké nápoje např. ve vstupní hale pro příchozí hosty, rodiče a ostatně i děti, dostává se opět do problému, jak tento automat provozovat. Ona totiž nová vyhláška stanovuje, že automat s prodejem kávy se nesmí vyskytovat v prostorách, kde se pohybují děti. Nezbývá, než se všech do nynějška bezproblematických automatů zbavit. Jistě, lze zkusit vymyslet fígl, že by si rodič zapůjčil čip, pomocí kterého by si mohl zakoupit kelímek kapučína na třídních schůzkách. Sekretářka či jiná pověřená osoba jistě bude mít radost, protože beztak již nemá co na práci. A když už jsme u té práce, ať již řadového učitele nebo ředitele školy, musel jsem se pousmát na poslední poradě ředitelů uštěpačné poznámce nejmenovaného kolegy, který sice neadresně, ale přesto dostatečně nahlas, ve shluku svých blízkých poznamenal: „Jistě, budeme tvořit MAP, připravovat ROP, aplikovat INKLUZI, účastnit se ŠABLON 2 a učit netřeba!“ Zapomněl ještě doplnit: účastnit se TALENTMANAGMENTU, podporovat NÁRODNÍ SOUTĚŽE, zavádět CLIL, protože to je momentálně IN, být součástí ERASMU, psát granty na obec, město a jeli možnost, tak na všechny další instituce, které případné finanční prostředky nabízí. K tomu pořádat akce pro širokou veřejnost nebo alespoň pro rodiče žáků, jako jsou besídky, jarmarky, projektové dny, tandemové vyučování, ať je vidět, že škola „žije“. Že nevíte, co je MAP, IROP, ŠABLONY 2? MAP, neboli místní akční plán daného regionu, je aktuální, velice důležitý dokument pro možnost žádat v dalších strukturách uvedené dotační mašinérie. Pokud nemáte na základě téměř anonymního dotazníku, bez vysvětlení důležitosti informací zde uváděných, odeslané podklady, máte skutečný problém zažádat si o investiční dotaci IROP. Bizarní je, že IROP má tak poddimenzovanou dotační částku, vzhledem k podmínkám obdržení dotace, že převis žádostí nad reálnou možností dotace je cca 350 %. Fakt, že hlavními body podpory, kupodivu ruku v ruce se slavnou INKLUZÍ, jsou vytvoření bezbariérovosti, konektivity a podpory přírodovědných předmětů. Jenže ona bezbariérovost není jen tak! Pro splnění podmínek potřebujete výtah, minimálně plošiny či schodolezy. A že těch schodů máme! Sice nejsem matematik, ale pokud by si zažádala každá škola pouze o tuto “inkluzivní“ pomůcku, je absolutně nereálné pokrýt z celkové částky dotace požadavky škol. Takže to bude obdobná situace jako se zabezpečením škol po útoku psychicky nemocné osoby. To se vybralo pár vyvolených, kteří pro svou školu získali alespoň kamerový systém, pokud měli štěstí, tak i čipové turnikety. Vlk se nažral a koza zůstala celá – v našem případě, tisíce škol ve stejném režimu bez zabezpečení jako před dotací. To jsme ovšem odbočili. K tomu, aby bylo možno získat IROP, kromě MAPu musíte mít vytvořenu i studii proveditelnosti. Tu sice zpracovává vysoutěžená firma, ale na základě školou zpracovaných podkladů. Není třeba podotýkat, že „ včera bylo pozdě“. V rámci větší šance uspět jsou projekty sdružovány a částky nastaveny ne podle potřebnosti, ale tak, aby se uspokojilo co nejvíce žadatelů. Což je sice krásné gesto, ovšem šance uspět s okleštěným projektem je mnohem menší, neboli vzhledem k uváděnému počtu zájemců téměř nemožná. Ale ono se přece v „té škole nic nedělá, to není zase tak složité a zabere to pouze pár hodin práce“. Ano, pouze pár hodin k pár hodinám, s výsledkem nejistým, oceněním minimálním. Vezmu-li v potaz, že to je pouze jeden projekt, kde jsou ty další? Těch dalších pár hodin? Kde je administrace, personální zajištění, je-li vůbec z čeho brát?! Chápu tedy velice dobře onoho kolegu, když konstatoval ono “učit netřeba!“, protože ono skutečně pořádně není kdy.   Michal Pernecký, ředitel MŠ a ZŠ Ostrčilova 10 v Ostravě a kandidát strany Dobrá volba do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje    

Image