Stojí centrální zásobování teplem a teplou užitkovou vodou (CZT) ve Frýdlantu nad Ostravicí nad propastí?

Z vyjadřování zodpovědných členů Rady města Frýdlantu nad Ostravicí to ovšem tak nevypadá. Dle mínění vedení společnosti je nová koncepce jediná a správná. Je to dle nich logické a pochopitelné. Občané města závislí na tomto způsobu dodávek energií by však měli být anebo by měli začít být, ostražití. Už dnes je cena tepla ve Frýdlantu nad Ostravicí nad celorepublikovým průměrem. Došlo k jejímu zdražení přesto, že ceny primárních energií se snížily.

Odmítnutím diversifikace zdrojů provozovaných společností T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o, nastupujícím vedením města v roce 2014 se od roku 2015 situace v CZT města radikálně změnila a to zaměřením se na centrální výrobu tepla výhradně z plynu. Jaksi se ale pozapomnělo, že rozvody tepla slouží i více než padesát let. Investice do rozvodů tepla při centrálním spalování zemního plynu jsou dle vedení společnosti nutné a nezbytné a budou se pohybovat se v řádu desítek milionů. Z jakých zdrojů tyto investice společnost zaplatí? Zadlužením společnosti s návratností desítek let nebo jejím prodejem strategickému investorovi, o což vedení města usilovalo už v roce 2013. Co však tyto investice přinesou okamžitě? To bude další zdražování ceny tepla pro konečné odběratele a budou to tisíce korun za rok a byt.

O tom, jak jsou zajištěna sportoviště provozovaná společností, nejlépe vypovídá skutečnost, že jejich ekonomický propad se každý rok pohybuje v řádu milionů. Odkud se tyto zdroje berou? Rozpočet města to v rozhodující části nenese. Ztrátový provoz sportovišť je pokryt „zisky“ společnosti a ty pocházejí z výroby a prodeje tepla a teplé užitkové vody. V nemalé míře také z lokality Čeladná, což si zástupci Obce Čeladná a její vedení uvědomilo a chtělo situaci řešit rozumnou a vstřícnou dohodou o odkoupení majetku v této lokalitě. Setkalo se však s reakcí, kterou nečekalo. I to vypovídá o způsobech jednání vedení společnosti T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o. s významným obchodním partnerem, ke kterým bezesporu obec Čeladná patří. A to už nic neříkáme o desítkách procent každoročního zisku za poslední volební období, které si společnost pravidelně z Čeladné „odnášela“. Obec Čeladná také podala začátkem června k Energetického regulačního úřadu podněty k provedení kontroly výsledné ceny tepelné energie za rok 2017 a k prošetření stanovení předběžných cen tepelné energie na rok 2018. Obáváme se, že jen skončením provozování zdrojů tepla v Čeladné, které je dnes z našeho pohledu nevyhnutelné, přinese zdražení cen tepla ve Frýdlantu nad Ostravicí o cca 600,- Kč za rok a byt.

Podstatnou a rozhodující skutečností při investici do rekonstrukce rozvodů tepla je, že zemní plyn je ve Frýdlantu nad Ostravicí zaveden do každého domu. Pro každý takto zřízený zdroj, odpojený od CZT, okamžitě odpadnou minimálně současný realizovaný zisk společnosti T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o a její vysoké režijní náklady na nich se dnes projevují i platy ředitele a dvou jednatelů. Dříve tyto funkce zastával jeden člověk. Navíc si jednatelé – členové rady města nechali radou města odsouhlasit i mimořádné odměny za dobrou práci.

Jak to skončí se situací, kdy se budou chtít od CZT odpojit jednotlivé domy ve Frýdlantu nad Ostravicí? Samozřejmě se všechny náklady, kromě paliva, přesunou na zbývající odběratele a to je začátek spirály pro CZT, která skončí v propasti.

V sousedním Rakousku patří energetické společnosti do vlastnictví jednotlivých spolkových zemí. Regionální vlády však mohou do personálního obsazení managementu zasahovat pouze tehdy, když nejsou plněny ekonomické ukazatele. U nás byly ekonomické ukazatele včetně nízké ceny do zásahu rady města v roce 2014 na velmi dobré úrovni proti stávajícímu alarmujícímu stavu. Nebylo by vhodné se občas poučit ze zkušeností těch prosperujících?

Vždyť přeci nechcete platit za teplo a teplou vodu z CZT provozované městskou společností T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o. v příštích letech tisíce korun ročně navíc. Máme řešení. Volte změnu. Volte Dobrou volbu.


Vytisknout